Cmentarze z I WŚ

Cmentarz w KamionieHistoria: Mogiła ta powstała prawdopodobnie w roku 1917, od tego momentu obiektem tym prawdopodobnie nikt się nie interesował.

Opis: Pochowani w tej zbiorowej mogile są wyłącznie żołnierze rosyjscy. Spoczywa ich tutaj około 350. Cmentarz w pierworysie miał kształt kopca na bazie czworokąta, oszalowany był palami a na jego szczycie stały trzy krzyże, jeden prawosławny i dwa rzymskokatolickie. Obecnie nekropolia ta, to rozmyta, nie przypominającą miejsca grzebalnego, hałda ziemi.

Inne informacje: Z cmentarzem w Kamionie, wiąże się pewna, ukazująca charakter tej wojny historia.Cmentarz w Ruszkach


Położenie: Cmentarz leży przy trasie prowadzącej z Ruszk w kierunku Młodzieszyna. Znajduje się on po wschodniej stronie wymienionej trasy 100 metrów od skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku Płocka.

Historia: Obiekt powstał w 1915 r. jeszcze podczas toczących się walk pozycyjnych nad Bzurą. W 1998 r. cmentarz ten został przez Urząd Gminy w Młodzieszynie starannie oczyszczony z porastających go gęstych zarośli i od tamtej pory utrzymywany jest w stałym porządku.

Opis: Cmentarz posiada formę prostokąta, całość otacza ogrodzenie z siatki a od strony drogi ogranicza go płytki rów. Przez obiekt biegnie alejka, na którą wkracza się omijając ukruszone, wykonane z kamienia słupki.

W tylnej części stoi duży, stalowy krzyż a za nim obelisk, na którym wykuto napis:
„DEN TAPFEREN HELDEN”.Cmentarz w Mistrzewicachcmentarz mistrzewice I wojnaPołożenie: Cmentarz położony był w lasku po wschodniej stronie drogi prowadzącej z Mistrzewic do Witkowic. Znajdował się na wniesieniu w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza parafialnego Mistrzewicach.

Historia: Cmentarz założono prawdopodobnie w 1915 roku. Podczas wojny obronnej 1939 roku cmentarz znalazł się w ogniu działań. W trakcie walk o Brochów w dniach14-16.IX, które stały się elementem III fazy bitwy nad Bzurą, na obszarze górującej nad terenem nekropolii, mieścił się punkt obserwacyjny 7 PSK. Punkt ten został obłożony przez artylerię niemiecką ciężkim obstrzałem, w którego wyniku, cmentarz przestał istnieć.¹

Opis: Z cmentarza pozostał tylko jeden kamień nagrobny. Spoczywa on obecnie przy parkanie na północno-wschodnim skraju cmentarza parafialnego w Mistrzewicach. Kamień ten upamiętnia śmierć dwóch niemieckich żołnierzy.

Na zdjęciu jedyny ocalały kamień z cmentarza w Mistrzewicach.
Wykute na nim epitafium głosi:

„ES STARBEN DEN HELDENTOD
DIE KAMERADEN FRIERDICH KLAUS I FRANZ PIESKIER
AM.19.12.1914 I AM.21.12.1914
EHRE IHNEM ANDENKEN 10 KOMP.RES.INF.REGT 35“


¹Z. Szacherski, Wierni przysiędze, PAX Warszawa 1968, str.126-130.